Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Přílepy
Velké Přílepy

Dotazy občanů

Rubriku dotazy občanů využívejte v případě obecných dotazů, které by mohly zajímat i ostatní návštěvníky stránek.

V případě konkrétních dotazů, zejména vztahují-li se přímo k vaší osobě, prosíme, využijte e-maily či telefony příslušných úředníků. Viz kontatky.

Ve vlastním zájmu uvádějte funkční e-mailové adresy, na které Vám může být doručena odpověď!

Vzhledem ke skutečnosti, jak se občané chovali při odkládání bioodpadu a problémům, které nám vznikaly ve vztahu k vyvážející firmě, se obec rozhodla kontejnery umístit v prostorách bývalé sběrny v Kladenské ulici a to vždy v neděli od 9.00 do 11.00 hodin. Sběrna je v tuto dobu přístupná po celý rok a jsou vždy přítomni zaměstnanci obce, dohlížející na to, aby odkládaný odpad byl dále zpracovatelný. To bohužel sušáky na prádlo, květináče, plasty, stavební kbelíky, betonové sloupky a jiné nesplňovaly.

Pokud by Vám tento způsob nevyhovoval, je možné zakoupit na podatelně obce svoz bioodpadu rovnou od domu.  Vývoz biopopelnic začne 8.dubna.  

Věra Čermáková, 16. 2. 2022

Situace kolem zastávky BUS je komplikovaná. Zastávka vznikla v roce 2011, kdy došlo k uzavření komunikace mezi V.Přílepy a Úholičkami.  Z objízdné trasy linky 350 se průběhu let stala trasa trvalá. Jelikož již došlo k otevření komunikace mezi V.Přílepy a Úholičkami, požádali Úholičky k navrácení trasy linky 350 do původní trasy, tedy do ulice Podmoráňská. Zde s výstavbou chodníku vzniká nová zastávka, protože obec V.Přílepy si byla vědoma, že dříve či později k této změně dojde.

Obec realizovala 2 nezávislé ankety, které jednoznačně potvrdily zájem občanů o zachování obslužnosti zastávky na Roztocké. A proto hledá technické řešení zachování obslužnosti této zastávky zejména linkou 350.  Bohužel obec narazila na odpor majitelů nejbližších nemovitostí (a to i v souvislosti se zavedením linky 409 do/z zastávky Roztocká), ale také na kostlivce z 90.tých let.  Z těchto důvodů obec nezíská povolení na stavební úpravy obecních pozemků v dostatečném časovém předstihu, tak aby bylo možné bezpečně obracet BUS s cestujícími v křižovatce Okružní x Roztocká k 6.3.2022, tedy k datu, kdy byla avizována změna trasy linky 350. Tedy od uvedeného data bude zastávka Roztocká obsluhována pouze linkou 409 a nově bude zprovozněna zastávka v ulici Podmoráňská pro linku 350. Osobně věřím, že tento stav bude dočasný a že v průběhu následujících měsíců dojde k dalším změnám v hromadné dopravě.

Tomáš Hošek, 20. 1. 2022

V dané oblasti došlo k porušení zemního vedení. Práce budou náročnější, závada se musí nejprve vyhledat. Vzhledem ke zvýšené nemocnosti ve firmě, která se stará o venkovní osvětlení, se oprava zdržela. Pravděpodobně zítra budou lampy veřejného osvětlení zatím provizorně napojeny. 

Věra Čermáková, 20. 1. 2022

Platba převodem na účet

č.ú: 101542896/0300

VS: číslo popisné

zpráva pro příjemce: jméno vlastníka nemovitosti

Známka k vyzvednutí  na pokladně OÚ až po připsání platby na účet.

 

Vše k platbě převodem za svoz odpadů si přečtete na webu obce, viz odkaz: urad-obce/potrebuji-si-vyridit/odpady/

T.Hošek, 6. 1. 2022

Dobrý den, zjistíme a učiníme nápravu.

21. 12. 2021

Bohužel, krádeže se rozmáhají. Kradlo se i na Velikonoce. Těžko někdy výzdobu zabezpečit a nebo alespoň počítejte s odcizením a nevkládejte do výzdoby velké peníze. Obec také postrádá originálního vodníka od jezírka v Roztocké ulici, a toho jsme měli, alespoň se domnívám, dobře zabezpečeného.   

Věra Čermáková, 21. 12. 2021

Dobrý den, zatím netušíme, nikdo nám to do dnešního dne nehlásil. Obrátíme se na správce veřejného osvětlení, jistě to brzy opraví. Veškeré poruchy, prosím, hlaste na telefon 220 930 535, podatelna OÚ. Při poruše jednotlivých lamp uvítáme, pokud nám nahlásíte číslo lampy.   Děkujeme.

Věra Čermáková, 21. 12. 2021

Dobrý den,

přechod pro chodce u zastávky Pražská je z pohledu bezpečnosti jeden s nejvíce zabezpečených přechodů.  Je nasvětlen, je zde bezpečnostní ostrůvek i dobré rozhledové poměry.  Bohužel i na takových místech je nutné dbát o svou bezpečnost a být ohleduplný k ostatním účastníkům dopravy. 

Dle šetření daného případu chodec vběhl na přechod v době, kdy již na přechodu se nacházel autobus. Tedy pravděpodobně se chodec ani nerohlédl.  Je dobře, že daný případ skončil bez většího zranění.

 

T.Hošek, 10. 12. 2021

Záměr vedení obce je, aby dočasná zastávka V.P.,Roztocká pro linku 350 se stala trvalou a to i po březnové změně jízdního řádu. Předpokládaná trasa linky je Velké Přílepy - V.P. Roztocká - V.P. U Rybníčku - Úholičky.  Tento záměr jasně podpořili i obě ankety na toto téma.  Vše je však ještě předmětem jednání s koordinátorem PID.

Tomáš Hošek, 26. 11. 2021

Chtěla bych upozornit na to, že zastávka se nepřesouvá. Naopak se buduje nová, protože v tomto místě nikdy nebyla. Občané z ulice U Rybníčku a Slavíčkova chodili na autobus do centra obce. Chodnik a opěrná zeď, jak píšete na přilehlé ulici, se buduje právě pro občany  výše jmenované lokality. Pohyb do centra obce tu byl po léta nebezpečný pro chodce, navíc v zimě za tmy. Pokud chcete diskutovat o další možné výstavbě, přijďte na zasedání zastupitelstva nebo na obecní úřad, kde můžeme na toto téma podrobněji diskutovat.

Věra Čermáková, 25. 11. 2021

Mohlo by vás zajímat: